Locaties Specialist Restauratie Metselen

De opleiding Specialist Restauratie Metselen wordt gegeven in Arnhem/Doetinchem en in Amsterdam. In schooljaar 2019/2020 wordt de opleiding ook gegeven bij Bouwmensen Amsterdam en Bouwmensen Goes. Hieronder staan de gegevens per locatie op een rij. 

Volledige MBO-4 opleiding in Arnhem + Doetinchem 

 • In samenwerking met Gelders Restauratie Centrum en het Graafschap College.
 • Eén of twee avonden per week - gedurende twee schooljaren. Dit hangt er van af of je kiest voor de MBO-opleiding of de brancheopleiding (zie verder).
 • Instroomniveau: allround-timmeren niveau 3 of gelijkwaardig door werkervaring.
 • De volledige MBO-4 opleiding wordt aangeboden i.s.m. het Graafschap College. Met het volledige vakkenpakket (d.w.z. inclusief de vakken Nederlands, Engels, rekenen en een keuzedeel) kan een MBO-4 diploma worden behaald. De vaklessen worden in Arnhem bij het GRC gegeven, de vakken Nederlands, Engels, rekenen en het keuzedeel worden in Doetinchem bij het Graafschap College gegeven. Voor de uitvoering van een NCE-opleiding door een MBO-opleiding is de betreffende MBO-school verantwoordelijk. Hierop zijn de reglementen van de betreffende school toepasselijk.
 • Je hebt de keuze om alleen de vaklessen in Arnhem bij het GRC te volgen, op één avond in de week gedurende twee schooljaren. Zonder de vakken Nederlands, Engels, rekenen en een keuzedeel kan de opleiding worden afgesloten met een branchediploma van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.
 • De richtprijs voor de volledige MBO-opleiding bedraagt € 3.850,- exclusief BTW. 
 • Bij de volledige MBO-4 opleiding dien je rekening te houden met het schoolgeld van circa € 600,- per jaar.
 • Niet inbegrepen zijn de kosten voor lesmaterialen voor de generieke vakken en het verplichte keuzedeel, voor eventuele excursies en mogelijke andere extra zaken.

Brancheopleiding op wisselende locaties: schooljaar 2019-2020 in Amsterdam

 • Ieder schooljaar wordt in overleg met de restauratiebranche bekeken in welke plaats de brancheopleiding gegeven gaat worden. In schooljaar 2019-2020 wordt de brancheopleiding gegeven bij Bouwmensen Amsterdam en bij Bouwmensen Goes.  
 • Bij Bouwmensen Amsterdam wordt op de donderdagmiddag en donderdagavond de branche-variant (alleen de vaklessen) gegeven. Voor de metselopleiding wordt alleen het basisdeel gegeven, dit omvat de vakken Bouwgeschiedenis en Organisatie Bouwproces en vormt de helft van de totale brancheopleiding. Het profieldeel Restauratie Metselen wordt in een later schooljaar op een centrale locatie in het land gegeven.
 • Eén middag + avond in de week – gedurende één schooljaar.
 • Instroomniveau: allround-timmeren niveau 3 of gelijkwaardig door werkervaring.
 • Op de wissellocatie worden alleen de vaklessen van de opleiding gegeven. De opleiding wordt afgesloten met een branchediploma van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.
 • De richtprijs voor de branche-opleiding bedraagt € 3.850,- exclusief BTW. De kosten van het basisdeel metselen (1/2 van de opleiding) bedragen € 1.925,- exclusief BTW.  
 • Niet inbegrepen zijn de kosten voor lesmaterialen voor de generieke vakken en het verplichte keuzedeel, voor eventuele excursies en mogelijke andere extra zaken.

Subsidiemogelijkheden

Voor studenten die vallen onder de Bouw-CAO/UTA-CAO:

Als je de opleiding volgt in het kader van je Duurzame Inzetbaarheidsanalyse, kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie van 50% van de opleidingskosten (tot max. € 1.250,–). Aan de subsidie zijn enkele voorwaarden verbonden.
Voor meer informatie: www.volandis.nl.

Voor de studenten in Amsterdam:

Leden van de Vereniging van Amsterdamse Bouw- en Infrabedrijven (VABI) komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten in de vorm van een bonus van € 800,– voor iedere werknemer, die de opleiding succesvol heeft afgerond. Voor meer informatie: René Cossé, directeur Bouwmensen Amsterdam, 020 600 78 78.

Factsheet

Gedetailleerde informatie over de opleiding is terug te vinden in het factsheet, dat hier is te downloaden:
Factsheet NCE Opleiding Specialist Restauratie Metselen.

Algemene voorwaarden

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen van toepassing. Kies hieronder de voorwaarden die op jou van toepassing zijn.

Voor studenten: Algemene voorwaarden (incl. klachtregeling) voor consumenten (particulieren).
Voor bedrijven: Algemene voorwaarden (incl. klachtregeling) voor bedrijven (werkgevers van de studenten).

Kwaliteit

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen staat voor kwaliteit. Daarom is NCE lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Bovendien bezit NCE het NRTO-keurmerk, een erkenning voor onze kwaliteit en professionaliteit.
Lees verder.